De tuin van de smid zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van klanten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Welke persoonsgegevens verwerkt De tuin van de smid?
Wanneer u een contactformulier invult wordt aan u gevraagd uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel gebruikt De tuin van de smid de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Voor het maken van offertes en facturen en het afhandelen van de betaling
  • Om te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om vragen te kunnen beantwoorden en om te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten.

Uw gegevens op www.vergaderenbijdesmid.nl

  • Wanneer u het contactformulier heeft ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u zich altijd en heel eenvoudig weer uitschrijven.
  • Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens
De tuin van de smid heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Hiertoe heeft De tuin van de smid een Verwerkingsregister, een Datalekregister, een Protocol Datalekbeleid en een Privacybeleid opgesteld. Deze documenten zijn opvraagbaar per mail.

Social Media en website
De website voldoet aan de normale standaarden en is beveiligd volgens https protocol. Er wordt gebruik gemaakt van cookies, en bezoekers ontvangen hier een melding van. Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.vergaderenbijdesmid.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wij willen het voor u zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Deze platforms hebben hun eigen privacyverklaringen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens onmiddellijk en uiterlijk binnen een maand worden verwijderd.

De gegevens die als gevolg van facturering en betalingen in ons boekhoudsysteem terecht komen bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@detuinvandesmid.nl.

Wijzigingen in deze verklaring
Wijzigingen in de privacyverklaring van De tuin van de smid worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt.